Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa: wygrać można tylko wtedy, gdy grają wszyscy, a nie tylko gwiazdy. (...) W samorządnej szkole nie tylko się błyszczy, nie tylko jest się podziwianym, ale trzeba pracować, i to nie dla siebie, lecz dla innych.” 

Julian Radziewicz

 

Czym jest samorząd szkolny ?

Samorząd szkolny to organizacja, do której należy wspólnota uczniów danej placówki oświatowej. Funkcjonuje w oparciu o system demokratyczny.

Jego główne zadanie to przede wszystkim reprezentowanie uczniów w stosunku do nauczycieli, rady rodziców i innych pracowników szkoły.

Uprawnienia samorządu szkolnego zostały zawarte w art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Są to następujące prawa:

  • reprezentowanie wobec rady rodziców, rady pedagogicznej a także dyrektora stanowiska środowiska uczniowskiego z kwestiach istotnych dla szkoły a w szczególności związanych z respektowaniem elementarnych praw uczniów
  • realizacja wszelkich inicjatyw urozmaicających życie szkolne (m.in. koła zainteresowań) jest dozwolona pod warunkiem, że nie "cierpi" na tym wypełnianie szkolnych obowiązków
  • prowadzenie, wydawanie i kolportaż szkolnej prasy
  • podejmowanie i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, zawodów sportowych i imprez rozrywkowych na terenie szkoły po uprzednich uzgodnieniach z dyrekcją
  • wybór opiekuna samorządu spośród nauczycieli
  • możliwość wglądu do programu nauczania (zapoznanie z jego celami, podstawą programową i wymaganiami)

 

Nagrody rozdane

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano Kinga Świegot

W minionych miesiącach odbyły się dwa konkursy wiedzy biblijnej. Laureatom w dwóch kategoriach: szkoły podstawowej i gimnazjum rozdano nagrody. 

Konkurs Wiedzy Biblijnej szkoła podstawowa:

I miejsce Anna Pęcherz

II miejsce Alicja Kotowska

III miejsce Nadia Zając

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej szkół gimnazjalnych:

I miejsce Zuzanna Bartos

II miejsce Julia Kula oraz Natalia Kula

III miejsce Aleksandra Konieczna

Świąteczne życzenia

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano Grażyna Garnczarek

      Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2019 roku

                                   życzy Mały Samorząd Uczniowski z opiekunem

ZDJĘCIA

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano Kinga Świegot

Serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Szanownej Dyrekcji Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, Nauczycielom, oraz Pracownikom Szkoły. Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania naszych sumień, abyście uczyli nas pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem. Potrzebne są nam wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami. 

Samorząd Uczniowski 

Dzień Edukacji Narodowej

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano Kinga Świegot

Uroczystą akademią z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękowaliśmy swoim nauczycielom za trud włożony w ich codzienną pracę pedagogiczną.

W specjalnie przygotowanej
na tę okazję akademii, z wyjątkowym montażem słowno-muzycznym, laurkami pokazaliśmy jak wdzięczni jesteśmy serce włożone w nauczanie.

W uroczystościach udział wzięła Dyrekcja Szkoły, Rady Pedagogiczna, pracownicy szkoły oraz uczniowie. 

 

Życzenia dla seniorów

Drukuj
Kategoria: Samorząd Uczniowski SzP
Opublikowano A.Maryniak-Stanek

Więcej artykułów…

  1. WIOSNA ach to Ty....
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 Samorząd Uczniowski SP. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free