01
01
Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie im. Wł. St. Reymonta o szkole
02
02
Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie im. Wł. St. Reymonta o szkole
03
03
Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie im. Wł. St. Reymonta o szkole
04
04
Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie im. Wł. St. Reymonta o szkole

Ubezpieczenie uczniów i przedszkolaków

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie informuje, iż Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie grupowe szkolne, tak jak w ubiegłym roku - Allianz. Zdecydowano również, iż każdy rodzic sam wybierze wysokość składki dla swojego dziecka. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie i przedszkolaki otrzymają propozycję ubezpieczenia. Rodzic lub prawny opiekun wybierając wysokość składki u góry wpisuje imię i nazwisko dziecka a następnie pod odpowiednim wyborem wariantu składki wpisuje datę i czytelnie się podpisuje. Deklarację wyboru należy dostarczyć do sekretariatu lub wychowawcy klasy, grupy najpóźniej do 6.09.2020r.( Piątek). Jednocześnie informuję, iż każdy rodzic bądź prawny opiekun dziecka może zdecydować o indywidualnym ubezpieczeniu dziecka we własnym zakresie. Wówczas formularz wyboru oddaje pusty i tym samym dziecko nie korzysta z ubezpieczenia szkolnego.

D. Hanas- Dyrektor ZSS Pątnów

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 Ubezpieczenie uczniów i przedszkolaków. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free