01
01
Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie im. Wł. St. Reymonta o szkole
02
02
Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie im. Wł. St. Reymonta o szkole
03
03
Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie im. Wł. St. Reymonta o szkole
04
04
Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie im. Wł. St. Reymonta o szkole

Konkurs fizyka i chemia w obiektywie

 

ZAPRASZAMY  UCZNIÓW KLAS VII i VIII

DO UDZIAŁU W V EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU

„FIZYKA I CHEMIA W OBIEKTYWIE”

Obrazy  z Pixabay 

 Organizator Konkursu:

Nauczyciele fizyki i chemii ZSS w Pątnowie

Cel Konkursu:

  • rozbudzenie zainteresowań uczniów fizyką i chemią poprzez dostrzeganie piękna zjawisk fizycznych i procesów chemicznych w otaczającym nas świecie,
  • doskonalenie umiejętności wykonywania doświadczeń,
  • popularyzacja fizyki i chemii wśród młodzieży.

Uczestnicy Konkursu:

Uczniowie klas VII, VIII.

Realizacja konkursu:

Wykonanie i złożenie prac u nauczycieli fizyki lub chemii.

KONKURS OBEJMUJE TRZY KATEGORIE FOTOGRAFII:

I. Obserwacja zjawiska fizycznego lub procesu chemicznego– seria fotografii.

II. Doświadczenie fizyczne lub chemiczne – seria fotografii.

III. Fotografia artystyczna zjawiska fizycznego lub procesu chemicznego.

 

WYKONANIE I OBRÓBKA ZDJĘĆ:

Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką (kolorowe lub czarno-białe).

Korekta cyfrowa zdjęć może dotyczyć jedynie redukcji koloru, rozjaśnienia oraz kontrastowania.

Zdjęcia konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Prace należy składać w formie odbitek na błyszczącym papierze w formacie co najmniej 15cmx20cm.

Każdy uczeń może złożyć dowolną ilość fotografii w danej kategorii.

Autorem danej pracy może być tylko jeden uczeń.

Uczniowie składają prace dołączając (na oddzielnej kartce A4 – wydruk komputerowy, czcionka Times New Roman 14p.) do każdej fotografii nazwę fotografowanego zjawiska lub procesu, imię i nazwisko, szkołę i klasę oraz krótki opis.

 

Uczestnicy do zdjęć dołączają zapis cyfrowy zdjęcia lub serii zdjęć w formacie jpeg na płycie CD, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania w celu propagowania konkursu.

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.

 

KRYTERIA OCENIANIA:

projekt doświadczenia,

sposób pokazania zjawiska fizycznego lub procesu chemicznego

podanie prawidłowej nazwy zjawiska fizycznego oraz krótkiego opisu tego zjawiska,

prezentacja walorów estetycznych.

 

Autorzy I miejsca otrzymają cząstkową ocenę celującą odpowiednio z fizyki lub chemii. 

Autorzy II i III miejsca otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą odpowiednio z fizyki lub chemii. 

 

HARMONOGRAM:

31.03.2021 r. – termin składania prac

kwiecień 2021 r. – ogłoszenie wyników

Serdecznie zapraszamy do udziału młodych fizyków, chemików i fotografów. Powodzenia!

Organizator konkursu: 


Małgorzata Raducka – nauczyciel fizyki

Mariola Piotrowska – nauczyciel chemii

 

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2011 Konkurs fizyka i chemia w obiektywie. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free